מגדלי יורו אשקלון - יפה נוף 28

אדריכל פרויקט: שריתה וינברג
צילום : עידן סעידי