הספרייה הלאומית ירושלים

אדריכל - הרצוג ודה מרון
צלם - עידן סעידי